top of page
  • Writer's pictureSandra Brambilla

Izložba „Muzej Mimara - Obnova“ uskoro u Etnografskom muzeju u Zagrebu


Muzej Mimara
Foto: Goran Vranić

Otvorenje izložbe Muzej Mimara - Obnova, održat će se u utorak, 19. prosinca u 18 sati, u Etnografskome muzeju, Trg Mažuranića 14, Zagreb. Predstavit će se presjek djelovanja Muzeja Mimara od otvaranja 17. srpnja 1987. godine do današnjih dana.


Katalog na hrvatskom i engleskom jeziku kao i eksplikativni panoi prikazuju slijedeće segmente: životopis velikog donatora Ante Topića Mimare; fundus; povijest zgrade;

konzervatorsko istražne radove; smjernice konzervatorskog elaborata; obnovu  nakon potresa i planove za budućnost muzeja. Zahvaljujući gostoprimstvu Etnografskog Muzeja izložba će se moći razgledati tijekom dva mjeseca, istaknuli su organizatori.


Muzej Mimara u potresu je pretrpio velika oštećenja te je od 22. ožujka 2020. godine zatvoren za javnost. Stradalo je krovište zgrade s posebice teškim oštećenjima velike, reprezentativne dvorane na drugome katu. Oštećena su i neka izložena djela koja su u međuvremenu restaurirana. Brojni su poslovi i zadaci kojima se pristupilo vezano na promptno zbrinjavanje umjetnina i obnovu zgrade.


Zgrada Muzeja Mimara zaštićeno je kulturno dobro te su restauratorsko-konzerva - torska istraživanja, elaborati, smjernice i rješenja Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode jasno zacrtale conditio sine qua non obnove – čuvanje i poštivanje gradbeno-povijesnih zadatosti i izbjegavanje zahvata (u eksterijeru i interijeru podjednako) koji bi na bilo koji način naštetili ili ugrozili njezinu baštinsku vrijednost. Po završetku procesa javnih natječaja surađivali smo sa svim izabranim vanjskim stručnjacima koji su radili na pripremi potrebnih segmenata za obnovu Muzeja Mimara (elaborati, istraživanja itd).


Muzej Mimara
Foto: Goran Vranić

Marko Buljan, mag. art konzervator – restaurator  izradio je elaborat Konzervatorsko-restauratorski istražni radovi u interijeru i eksterijeru Muzeja Mimara u Zagrebu (srpanj, 2021.). Znanstvenice Instituta za povijest umjetnosti izradile su minuciozan  konzervatorski elaborat – Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, Zagreb - Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica. Voditeljice istraživanja: dr. sc. Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan, dipl.ing.arh. Autorice: dr. sc. Irena Kraševac, dr. sc. Ana Šverko, dr. sc. Katarina Horvat-Levaj. Recenzenti dr. sc. Joško Belamarić i dr. sc. Ivana Mance (listopad 2021.). Povijesni prikaz nastanka zgrade muzeja Mimara kao i smjernice za obnovu besprijekorno su izražene u elaboratu.


O svim ovim segmentima - presjeku djelovanju Muzeja Mimara od otvaranja 17. srpnja 1987.  do današnjih dana; životopisu velikog donatora Ante Topića Mimare; fundusu; oštećenjima od potresa; povijesti zgrade; konzervatorsko-istražnim radovima; smjernicama konzervatorskog elaborata; obnovi i planovima za budućnost muzeja pogledajte na izložbi dvojezičnih, fotografijama bogato opremljenih eksplikativnih panoa. PDF verzije izložbe i  kataloga izložbe postavljene su na našoj mrežnoj stranici (www.mimara.hr), Facebooku i Instagramu.


Zahvaljujemo Etnografskom muzeju Zagreb, ravnateljici dr. sc. Zvjezdani Antoš, muzejskoj savjetnici i suradnicima na kolegijalnoj susretljivosti i omogućavanju prezentacije izložbe “Muzej Mimara – Obnova”  u prostorima muzeja na Trgu Antuna, Ivana i Vladimira Mažuranića 14.

 

mr. sc. Lada Ratković Bukovčan

Commenti


bottom of page